Burgazeffekten

En positiv förändring av ett företags resultat genom att göra medarbetarna delaktiga, engagerade och involverade.